Tillstånd

Svea Ekonomi, organisationsnummer 556489-2924, är auktoriserade av Finansinspektionen som också är vår tillsynsmyndighet.

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras uppdrag - från allmänheten, riksdag och regering - är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. Finansinspektionen ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Läs mer om Finansinspektionen och deras verksamhet på deras hemsida: www.fi.se