Statlig insättningsgaranti

Alla som sparar hos Svea Ekonomi har samma skydd som de som sparar hos en bank. Staten garanterar liksom hos bankerna insättningar på upp till 950 000 SEK per kund och institut.

Rätten till ersättning inträder om ett institut försätts i konkurs. Riksgälden betalar då ut ersättning till kunderna inom 7 arbetsdagar från den dag institutet försatts i konkurs.

Mer information - och att Svea Ekonomi omfattas av garantin - finns på Riksgäldens hemsida https://www.riksgalden.se/insattningsgarantin/.

Spara - läs mer och ansök om sparkonto redan idag.