Så här går det till

Så här fungerar Skuldfinansiering
Svea Ekonomi Skuldfinansiering vänder sig till dig som har en tung skuldbörda och dyra lån eller som av andra orsaker har svårt att få ett vanligt banklån för att lösa situationen. Hos oss görs bedömningen av varje låneansökan utifrån den sökandes speciella situation och baseras på en helhetssyn.

Svea Ekonomi Skuldfinansiering erbjuder även ackordsförhandling vilket innebär att vi kontaktar dina olika fordringsägare och försöker omförhandla lån och skulder med syfte att minska den totala skuldbördan. Efter omförhandling erbjuder vi dig ett nytt lån som används till att betala bort resterande lån och skulder. Vi upprättar en personlig kontakt och arbetar för att du ska återfå kontrollen över din ekonomiska situation.

Som lånekund hos oss kan du själv logga in på vår hemsida och få uppgifter om ditt lån.

Är du intresserad av att veta mer eller få en kostnadsfri konsultation är du välkommen att kontakta oss.

Vem kan ansöka?
Svea Ekonomi Skuldfinansiering vänder sig till privatpersoner mellan 20 och 70 år som av någon anledning har svårt att få lån hos sin bank. För att söka krävs det att du har en årsinkomst på minst 180 000 kronor. Om du är egen företagare måste du ha drivit företaget i minst tre år. Vi löser endast privata skulder, inte företagsskulder.

Du kan till exempel ansöka om du:

  • Har betalningsanmärkningar
  • Har många förfrågningar från andra kreditinstitut
  • Har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
  • Är överskuldsatt
  • Är sjukskriven
  • Är pensionär
  • Tidigare har haft betalningssvårigheter

Lån med eller utan säkerhet?
Vid större kreditbehov kan vi komma att efterfråga säkerhet i form av en eller flera borgensmän, bostadsrätt eller fastighet. Kravet på en borgensman är att det är någon utanför ditt eget hushåll som är mellan 20 och 70 år, har en tillsvidareanställning eller pension med minst 240 000 kr i årsinkomst och inte har några betalningsanmärkningar.

Information om borgensåtagande finns att tillgå på:

http://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/lana-pengar/sa-fungerar-lan/lan-med-sakerhet/

http://www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-bolan/pantsattning/borgen

Ackordsförhandling
För att skapa en så ekonomiskt fördelaktig situation som möjligt för dig arbetar vi med att försöka få till stånd en ackordsuppgörelse. Detta innebär att vi kontaktar dina fordringsägare i de fall vi tror att en uppgörelse kan nås och försöker sedan förhandla ned den totala skulden.

Vad kostar tjänsten?
Utifrån en genomgång av din ekonomiska situation gör vi en bedömning av hur vi kan hjälpa dig. Därefter presenterar vi en lösning som du får ta ställning till. Detta är helt kostnadsfritt. Kommer vi överens om en fungerande lösning bedöms kostnaden utifrån ett helhetsperspektiv och är individuell. Faktorer som har betydelse är bland annat den tid och det arbete vi ägnar åt ärendet men även eventuell säkerhet och antal fordringsägare kan ha betydelse.

Vid ackordsförhandling tar vi ut ett extra arvode i de fall vi lyckas nå en lösning.

Räntan är rörlig och följer marknadsräntan. Vi tar även hänsyn till vilken säkerhet som finns.

Är du intresserad av att veta mer eller få en kostnadsfri konsultation är du välkommen att kontakta oss.