Vi bekämpar brott tillsammans med våra kunder

Svea Ekonomi har krav på sig att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Som kund märker du det när du måste svara på många frågor. När du gör det kämpar vi alla tillsammans.

En del av Svea Ekonomis kunder reagerar på att de måste svara på en hel rad frågor när de vill utnyttja någon av Svea Ekonomis tjänster. Det kan handla om att skicka in id-handlingar, och berätta om varifrån man har fått sina pengar. Det kan leda till irritation.

Det här gör vi eftersom vi är tvungna att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är för våra kunders bästa, och även för vårt eget.

Friheten kan inskränkas
I ett större perspektiv leder åtgärderna till att exempelvis e-handeln kan hållas öppen och att kreditkort kan fortsätta användas. Tar brottsligheten över, riskerar mångas frihet att inskränkas.

Kämpa tillsammans
Enligt lagen, som gäller i hela EU, är Svea Ekonomi och andra banker och finansinstitut skyldiga att ta reda på vem de gör affärer med. Givetvis leder Svea Ekonomis undersökningar i de allra flesta fall till att man konstaterar att allt är i sin ordning.

Även om den digitala brottsligheten ökar snabbt betyder det inte att banker, finansinstitut, företag eller privatpersoner arbetar förgäves med att stävja den. Genom att kämpa tillsammans kan vi rädda både pengar och liv.