Frågor & Svar Låna

Vad innebär att Svea Ekonomi gör en kreditprövning?
Innan lånet beviljas så undersöker vi kundens framtida möjlighet att betala räntor och amorteringar. En kreditupplysning tas som visar kundens ekonomiska situation. Beräkningar görs sedan med hjälp av erhållen information från kunden och UC.

Hur lång tid tar det tills att man har pengarna på kontot?
Efter det att vi fått skuldebrevet påskrivet tar det cirka 2 dagar innan pengarna finns tillgängliga på uppgivet bankkonto.

Hur löser man sitt lån?
Du loggar in på Svea Ekonomis hemsida och skickar e-post till kundtjänst där du talar om vilken dag du vill lösa lånet. Du får omgående svar om belopp och till vilket bankgiro pengarna ska betalas in. Lånet kan lösas när du vill utan extra kostnad.

Kan vi vara flera låntagare?
Ja, och då tillämpas lika ansvar. Det betyder också att Svea Ekonomi meddelar skattemyndigheten om att ni betalar hälften var av räntekostnaden.

Vilka regler gäller för mitt lån?
I skuldebrevet framgår villkoren för lånet.

Vad är ett betalskydd?
En försäkring som tecknas med ett försäkringsbolag och som ersätter dina lånekostnader upp till 12 månader om du råkar ut för ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. Vid dödsfall ersätts hela den kvarvarande skulden (maximalt 400 000 kronor).

Vem kan låna?
Privatpersoner som uppfyller våra villkor vid kreditprövning.

Varför ber ni om kopia av ID-handling?
Enligt lagen om penningtvätt måste vi veta vem vår kund är. Du kan skicka en kopia av din ID-handling via post eller e-post.

Hur får ni fram adresser till de reklamutskick ni gör?
Svea Ekonomi insamlar namn- och adressuppgifter från offentligt tillgängliga källor och upprättar egna källregister för utsändande av reklamförsändelser. Du kan när som helst meddela Svea Ekonomi att du inte önskar mottaga reklam från Svea Ekonomi och på så sätt låta spärra ditt namn från framtida försändelser.

Skicka ett e-postmeddelande till info@sveadirekt.se eller med post till Svea Ekonomi, Frisvar, 16920 Solna, där du anger :

"Jag önskar spärra mina personuppgifter mot fortsatta reklamutskick från Svea Ekonomi:
Personnummer
Namn
Adress"

Du får sedan en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan om att spärras för vidare reklamutskick.