Snittränta Bolån

Svea Ekonomi erbjuder endast rörlig ränta.

Våra räntor följer det allmänna ränteläget eller räntenivån på den marknad Svea Ekonomi bedriver finansiell verksamhet. Räntesättningen är individuell och sätts utifrån bl.a. lånets storlek, belåningsgraden på ställd säkerhet, en eller flera låntagare samt Svea Ekonomis bedömda riskscore.

Genomsnittliga räntesats
I tabellen nedan ser du vår genomsnittliga räntesats för utbetalda bostadskrediter.