Betalskydd

Betalskydd - en försäkring mot oförutsedda händelser
Som huvudlåntagare hos Svea Ekonomi kan du teckna ett förmånligt frivilligt betalskydd som täcker din månadskostnad för lånet upp till 12 månader om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller hel arbetsoförmåga pga sjukdom/olycksfall i mer än 30 dagar. Högsta månadsersättning är 9 000 kronor. Betalskydd är en frivillig gruppförsäkring. Försäkringen betalas och förnyas månadsvis och kan sägas upp skriftligen till Svea Ekonomi eller muntligt inom 30 dagar från tecknandet (ångerrätt).

Dessutom ingår ett livskydd som vid dödsfall löser hela den utestående skulden till Svea Ekonomi vid tiden för dödsfallet. Ersättning utbetalas upp till maximalt 400 000 kronor.

Efter tecknande av Betalskydd får du hem fullständiga försäkringsvillkor från försäkringsgivaren. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren och sparar dem. Där kan du läsa mer om försäkringens omfattning och undantag.

Väsentliga undantag
Allvarlig sjukdom, tillstånd eller skada som du känt till under de 24 månaderna närmast före försäkringens tecknande; sjukdomstillstånd och sjukskrivning som infaller de första 30 dagarna av försäkringstiden.

Arbetslöshet täcks inte om du sagt upp dig själv, om du haft vetskap om varsel eller arbetslöshet som inträffar de första 150 dagarna av försäkringstiden.

Mer information finns i Försäkringsvillkoren.

Kostnad för betalskyddet
Du betalar 8 % av månadskostnaden för lånet på din ordinarie låneavisering. Om din månadskostnad är 1 221 kronor kostar försäkringen 98 kronor i månaden, är den 2 441 kronor betalar du 195 kronor.

Kostnaden för betalskyddet betalas med låneavisering. Vill du se kostnaden för just det belopp du tänkt låna gå till kalkylatorn.

Förutsättningar för betalskyddet
Att du är bosatt i Sverige och har lån hos Svea Ekonomi och dessutom

  • Ansöker om försäkring och erhåller skriftligt besked om att försäkring bekräftats från försäkringsgivare
  • Har fyllt 20 år och högst 64 år, försäkringen gäller till fyllda 65 år
  • Har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka sedan minst 12 månader eller är egenföretagare
  • Är frisk och fullt arbetsför och har inte kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada
  • Ej är medveten om förestående varsel om uppsägning, förestående arbetslöshet eller sjukskrivning

Allmänna villkor för betalskyddet
Klicka för att läsa Allmänna villkor för Betalskyddet

Information om Försäkringsförmedlingslagen
Klicka för att läsa Information om Försäkringsförmedlingslagen

Förköpsinformation
Klicka för att läsa Förköpsinformationen

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för Betalskydd är AXA France Vie och AXA France IARD.
Adress: 313. Terrasses de lÁrche - 92727 Nanterre Cedex - Frankrike.
Försäkringsärenden hanteras i Sverige av Crawford
Tel +46 10 410 70 00, E-post affinity@crawco.se

Om du vill ha mer information om försäkringen läs gärna de fullständiga försäkringsvillkoren. När vi erhållit din ansökan skickas Försäkringsbrev och Fullständiga försäkringsvillkor till dig. Du har 30 dagar på dig att skriftligen eller muntligen säga upp försäkringen.

Försäkringen betalas och förnyas månatligen och träder i kraft när din ansökan inkommit till oss. Om du vill ha mer information om försäkringen läs gärna de fullständiga försäkringsvillkoren (se nedan). När vi erhållit din ansökan skickas Försäkringsbesked och Fullständiga försäkringsvillkor till dig. Du har självklart Ångerrätt i 30 dagar

Lån utbetalda före 2013-04-08
För det fall du fått lånet utbetalt före 2013-04-08 är försäkringsgivare Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL).

Adress: Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5HR, England. Försäkringsgivaren bedriver sin verksamhet under varumärket Axa (tidigare Genworth Financial). Telefon: 08-502 520 63. Adress: Box 7439, 103 91 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 25

Allmänna villkor Axa (tidigare Genworth)
Information om Försäkringsförmedlingslagen Axa (tidigare Genworth)

Lån - Selene Finans
Har du ett lån som beviljats av Selene Finans och som Svea Ekonomi har förvärvat är försäkringsgivaren Lloyd’s Syndicate. Skadeanmälan görs till Crawford & Company Danmark, Filial till Crawford & Company (Sweden) AB, Lergravsvej 59, DK-2300 Köpenhamn S. Tel 0045 33 34 30 60.

Information om försäkringsvillkor Selene Finans